MRT5600 II

MRT5600 II

  • Moderní a atraktivní design
  • Masivní konstrukce základny vyrobená výhradně z vysoce kvalitní, elektroakusticky leštěné nerezové oceli
  • Unikátní, prakticky neomezené 360 ° transparentní zobrazování prostřednictví povrchu desky operačního stolu a podélných nosníků vyrobených z uhlíkových vláken
  • Hlavová část, boční lišty vyrobené také z uhlíkových vláken, určené pro připevnění volitelného příslušenství a rozšiřitelného dovybavení
  • Ergonomicky, zakřivený tvar desky operačního a zobrazovacího stolu umožňuje pacientsky-příjemné polohování a výrazně snižuje nutnou dávku záření při bočním způsobu snímkování
  • Zejména nízká konstrukce základny operačního stolu zdokonaluje možnosti použití C-ramene a zároveň poskytuje optimální přístupnost pro uživatele
  • Bezpečné pracovní zatížení operačního stolu je 250 kg ve všech polohách
  • Transverzální a podélné posuvy desky operačního stolu jsou umožněny prostřednictvím elektrohydraulického pohonu, stejně jako nastavení polohy bočních náklonů a polohy reverzní Trendelenburg/Trendelenburg
  • různé šířky desky operačního stolu optimalizují jeho použití pro různé obory a zobrazovací metody
  • Široký sortiment radiolucentního příslušenství a volitelného dovybavení zdokonaluje možnosti použití pro všechny chirurgické obory a operační výkony současných standardů a trendů
2015 © enus | medical