O společnosti

Vítáme Vás

na stránkách společnosti ENUS MEDICAL s.r.o.

Společnost ENUS MEDICAL s.r.o. byla založena v roce 1999, jako obchodní a servisní organizace dodávající zdravotnickou techniku, zdravotnický materiál a zajišťující komplexní zákaznický servis a servis zdravotnické techniky. Nabízíme komplexní vybavení zdravotnických zařízení od ambulancí až po zařízení nemocničního typu. Spolupracujeme výlučně s renomovanými světovými výrobci zdravotnické techniky.

V uplynulých letech se nám podařilo úspěšně realizovat řadu významných dodávek zdravotnické techniky a menších kompletačních celků souvisejících s architektonickou a inženýrskou činností i technickým poradenstvím. Jsme stabilním, zkušeným a neustále se rozvíjejícím obchodně servisním subjektem.

Snahou a cílem společnosti ENUS MEDICAL s.r.o. nadále zůstává přání, poskytovat komplexní zákaznický servis pro nemocniční a ambulantní zdravotnická zařízení, zejména v oblasti dodávek zdravotnických technologií vybavení operačních sálů a dodávek vysoce sofistikované zdravotnické techniky, stejně jako dodávek vybavení centrálních sterilizací a speciální přístrojové techniky pro řadu lékařských pracovišť využívajících různé typy diagnostických, léčebných a zobrazovacích metod.

Podle soudobých nejmodernějších vývojových trendů a postupů se zaměřujeme na zvýšení efektivity a ekonomiky provozu zdravotnických zařízení. Proto je základní sortiment obchodního portfolia zdravotnické techniky (zdravotnických prostředků) společnosti ENUS MEDICAL s.r.o. neustále vhodně doplňován a rozšiřován inovovanými nebo novými produkty.

Každodenní obchodní a servisní aktivity rozšiřujeme o inženýrskou činnost a s ní související technické poradenství, spočívající v koordinaci a realizaci investičních celků v oblasti vybavování zdravotnických provozů a zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou. To vše v přímé souvislosti s technologickými postupy a projekty - v rámci nové výstavby nebo plánovaných rekonstrukcí operačních sálů případně vybraných částí a úseků nemocničních a ambulantních zdravotnických zařízení.

Hlavní prioritou týmu společnosti ENUS MEDICAL s.r.o. dále zůstává nabídnout Vám, našim stávajícím i budoucím partnerům, co nejkvalitnější zboží a služby, k nimž patři i vzdělávání a speciální marketingové aktivity.

ENUS MEDICAL Team

2015 © enus | medical