HF elektrochirurgické instrumenty a příslušenství


 

HF elektrochirurgické instrumenty a příslušenství

Řada obsahuje:
Monopolární elektrody a rukojeti
Propojovací kabely
Pryžové neutrální elektrody (jednorázové, resterilizovatelné)
Monopolární standardní násadkové elektrody
- Průměr 4,0 a 2,4 mm
Izolované násadkové elektrody dlouhé
Elektrody pro mikro a dentální chirurgii - s průměrem násadky 1,6 mm
Artroskopické bipolární elektrody – koablační artroskopická chirurgie
Bipolární koagulační kleště pro koagulaci cév (izolované, zpětnovazební)
Monopolární kleště (izolované)
Monopolární laparoskopické elektrody s keramickou izolací (rigidní, násadkové, s irigačním a odsávacím kanálem)
Sací a irigační systémy
Bezpečnostní kabely, monopolární, bipolární, systémové, servisní, datové, kabely neutrálních elektrod
Bipolární koagulační pinzety a nůžky
2015 © enus | medical