INNOVA E3

INNOVA E3

Mnohem lepší a účinnější parametry reprocesingu a maximální flexibilita
Nové endoskopické technologie otevřely nové možnosti a obzory ve zdravotnictví pro stanovení přesné diagnózy a určení správné léčby. Zároveň však vytvořili nová rizika: endoskopy mohou být nebezpečným zdrojem infekce. Čištění a dezinfekce těchto senzi tivních zařízení vyžaduje komplexní know-how a rozsáhlé zkušenosti výrobce mycích a dezinfekčních zařízení (MDA). BHT své kompetence prokázala vyrobením a uvedením na trh, prvního plně automatického MDA již v roce 1988. Od té doby se společnost BHT aktivně podílí na kontinuálním vývoji a zlepšování bezpečnostních podmínek reprocesingu zdravotnických prostředků, např. svou aktivní činností ve výboru pro přípravu standardů EN ISO 15883.
BHT MDA jsou ve všech parametrech, jako jsou čas, teploty a použité chemikálie přesně přizpůsobeny a nastaveny zdravotnickému prostředku, který je určen k reprocesingu. BHT si uvědomuje důležitost nebo lépe nutnost validovatelnosti a kontroly procesu reprocesingu ve všech jeho fázích.
1. Spolehlivé senzory monitorují proces a veškeré údaje důležité pro výsledek procesu.
2. mikroprocesory dohlíží, zaznamenávají a vyhodnocují všechny parametry.
3. Patentovaná mechanika čištění a unikátní patentované výrobní technologie zaručují nejvyšší dosažitelnou efektivitu a hygienickou nezávadnost.
4. Patentované, elektronicky řízené a mnohonásobně hlídané dávkování objemu chemikálií zaručuje optimální účinnost a expoziční působení chemikálií.

Dobře vybavená pro budoucnost: nová INNOVA® E3

Bezpečný reprocesing endoskopů
 • Splňuje požadavky normy EN ISO 15883-4
 • Validováno
 • Typově testováno
 • V souladu s německou RKI (bývalá BGA), předpisy a evropskými pokyny MDD
 • Kompletní zaznamenávání a zpracovávání údajů
 • Integrovaná zkouška těsnosti

Jeden systém pro všechny typy mycí koš (rack) pro INNOVA® E3 je určen pro ošetření 2 flexibilních, vodotěsných endoskopů najednou, a pro téměř všechny typy endoskopů.

Tři unikátní technická řešení
1. Systém uzavřené tlakové komory Umožňuje, aby bylo dosaženo stabilního kontrolovaného průtoku všemi kanály endoskopu.
2. Princip jednokanálové adaptace Připojuje se každý kanál individuálně určenými připojovacími konektrory..
3. INNOVA® CMS (individuální kontrola kanálů) Nabízí individuální kontrolu jednotlivých kanálů v endoskopu a zjišťuje omezení / zúžení.
Jedná se o systém pro dokonalé ošetření endoskopů, nástrojů, optik a příslušenství

Vysoce kvalitní materiály, jako je nerezová lékařská ocel o tloušťce 1 - 1,25 mm - a vyzkoušené a osvědčené syntetické materiály, které odolávají a vydrží nepřetržité namáhání

Přesné dávkování
Dávkování, které souvisí s přesným objemem a viskozitou je řízeno programem a díky tomu umožňuje optimalizaci provozu s ohledem na účinnost a úsporu mycích a dezinfekčních prostředků a provozních náplní.

Snadná obsluha a jednoduchá údržba
Díky technologii pocházející z jiných oborů, jako je výroba PC, např. mohou být snadno demontovány boční panely a vytvoří tak snadný přístup pro servisní zákrok nebo, jak je uvedeno na obrázku mohou být komponenty vytaženy ven..

Optimální řešení jev malých detailech
Topné prvky jsou zakryty, tak aby se zabránilo poškození dvojitého filtračního systému čerpadla v cirkulačním okruhu
Závěrečný oplach alternativně s tepelně dezinfikovanou vodou (patentováno), nebo s mikrobiologicky filtrovanou vodou ..

Alternativně bezkontaktní čištění v tlakovém koši nebo jednokanálové adaptaci s měřením průtoku…

Optimální mycí a sušicí účinnost díky turbíně pročišťuje stlačený vzduch všechny kanály, jak v případě použití tlakového box systému, tak v případě použití jednokanálové adaptace.

Schopnost vytvoření síťového propojení a kompatibilita se systémem hygienického managementu INNOVA® HMS.
 • přidaný jednocestný ventil zabraňuje zpětnému proudění odpadní vody do systému
 • Nemožnost křížové kontaminace díky BHT zcela-vypouštěcímu systému (frakcionovaného vypouštění udrží zbytkové kapaliny pod 5 ml)
Bezpečnost
Před a během čištění provede systém prostřednictvím stlačeného, vlastním kompresorem vytvořeného vzduchu kontrolou endoskopu jako prevenci respektive kontrolu jeho těsnosti. Navíc ochranný přetlak bude zachován v endoskopu během celého promývací a dezinfekčního cyklu. Každý endoskop je kontrolován a postup je dokumentován. To, společně s pokyny výrobce endoskopu o tom, jak nakládají se svými endoskopy je zárukou nejvyšší bezpečnosti. Nový systém E3 nabízí také plně validovaný reprocesing...

Snadné ovládání přístup k dokovacímu zařízení je snadný tak, aby dokovací / adaptace byla rychlá a snadná.

 • Vysoký výkon čerpadla
 • Průtok vody ve tvaru spirály zabraňuje kavitaci
 • Volitelný kondenzátor páry pro instalace bez připojení k odvětrání
2015 © enus | medical