INNOVA® T5 / ISO

INNOVA® T5 / ISO

Multi-komorové tunelové mycí a dezinfekční linky pro nemocnice, servisní centra a průmyslové provozy

Stále rostoucí tlak na provozní náklady. Současně také rostoucí požadavky kvality v oblasti zdravotnictví jsou stále častěji důvodem, kdy je tato péče zabezpečována provozy centrálních sterilizací v nemocnicích a servisními středisky.

Řešení: modulární systém pro efektivní výsledky. Naše koncepce logisticky optimalizuje provoz a vede k ideálnímu způsobu řízení pracovního času a tím zajišťuje ekonomickou výhodnost provozu v oblasti centrální sterilizace, mytí a dezinfekce. S průlomovými a inovativními BHT technologiemi jsou využívány veškeré dostupné možnosti pro úsporu energie a provozních nákladů.

Naše modulární řešení koncepce přístrojů se skládá z čisticích, dezinfekčních, ultrazvukových a sušících jednotek, které jsou doplněny variabilním, automatickým dopravním systémem.

Čisté řešení, vždy a za každé okolnosti

Rozvržení a postup

INNOVA® T5 / ISO je multi-komorové tunelové mycí zařízení, které se skládá z 2-5 nezávislých stavebních bloků. Celá platforma je vyráběna modulárním způsobem tak aby umožňovala snadnou a rychlou instalaci. St / st 304 se používá pro celou platformu.

Alokace položek mytí / nakládání:

Nakládací dopravník může být určen pro 1, 2 nebo více poziční mycí koše. Pod nakládací dopravník může být instalována centrální ovládací skříň pro všechny komponenty a plně automatické funkční ovládání.

Proces mytí:

Každý stavební blok / modul je navržen jako nezávislý systém. Každá komora je vybavena ochranným krytím. Ochranné krytí závisí na těsnosti a hermetickém oddělení jednotlivých komor od sebe navzájem tak aby neumožňovali únik aerosolu nebo kapaliny. Každá komora zajišťuje svou specifickou funkci samostatně a je aktivována vždy prostřednictvím kódovacího systému mycích košů. Na konci procesu každé komory je automaticky mycí koš přesunut do dalšího modulu.

Proces sušení:

Modul je navržen pro paralelní sušení v mycí jednotce. Je dodáván s vysoce výkonným sušícím systémem využívající okolní vzduch procházejícím přes HEPA filtrační systém a tepelný výměník, který vhání horký vzduch do sušící komory. Bezpečnostní lock systém neustále kontroluje CŘJ a odděluje špinavé části od čistých.

Čistý prostor:

Nakládací dopravník dopravuje koše automaticky do klidové polohy. Běhoun pro dopravu a vana s odtokem zabezpečuje, aby proběhlo čištění bez problémů. Volitelně nastavitelné úhlové převodníky, příčný posun stolu s válečkovými dráhami zajišťuje snadné a bezproblémové vrácení prázdných košů do nakládací části.

Následující volně programovatelné programy mohou být použity při operaci:

 • Před-čištění
 • Mytí
 • Neutralizace
 • Ultra-zvukové čištění
 • Průběžné proplachování
 • Závěrečný oplach
 • Dezinfekce, tepelná
 • Dezinfekce, chemická
 • Sušení
 • Chlazení
Ultra - zvukový modul

Konstrukce některých nástrojů, konkrétně MIS nástrojů způsobuje omezení i pro nejlepší používané mycí techniky.

Řešení:

Často se u těchto hraničních případů používá primární ošetření a očista v ultra-zvukových lázních před samotným mycím a dezinfekčním procesem. Tato funkce může být začleněna do našeho multi-komorového tunelového mycího a dezinfekčního systému INNOVA® T5 / ISO. Specificky navržené koše jsou ponořeny do ultra- zvukové lázně. Čtyři ponorné oscilátory s nejpříznivější frekvencí 40 kHz zaručují maximální účinnost čištění.

Plynule variabilní:

Výškově nastavitelné balící stoly nebo zvedací zařízení pro pohodlné nakládání a vykládání, převážecí vozíky pro kontejnery a mycí koše jsou vítanými pomocníky při práci na každém oddělení centrální sterilizace a mytí. Abychom se vyhnuli nebezpečí poranění při obsluze mycích a dezinfekčních automatů, naše oddělení výzkumu a vývoje neustále inovuje používaná zvedací zařízení pro přepravní tunely a jednotlivé mycí koše. BHT zvedací a přepravní zařízení lze nastavit do výšky tak, aby umožňovali ergonomickou nakládku a vykládku, bez pracovního stresu a permanentního strachu o vaše zdraví.

Celý proces pod kontrolou

Kontrola zařízení a dokumentace

INNOVA® T5 / ISO je vybavena centrální řídící jednotkou (PC). Datová sběrnice spojuje podjednotky s CŘJ. Veškeré provozní postupy jsou zobrazovány na barevném monitoru. Monitor je vybaven dotykovým displejem pro přístup k dalším programovým funkcím, například:

 • programování
 • změna parametrů
 • test vstupů
 • aktivace výstupů
 • rychlé posunutí programu vpřed
 • Nabídka rychlé pomoci uživatelům


Pro dokumentaci mycího procesu jsou k dispozici následující možnosti:

 • tiskárna pro archivaci procesů
 • přenos dat do centrálního systému pro zpracování dat přes síťové karty
 • operátor, zatížení a registrace rack čárovým kódem


Dokumentované jsou procesní relevantní údaje, jako například:

 • provozní hodiny - počítadla
 • náklady
 • datum, čas
 • název programu
 • spuštění programu / konec
 • dávkovací čerpadlo, objemy
 • teplota mytí
 • teplota dezinfekce
 • teplota v průběhu mytí
 • chyby ve formátu prostého textu
 • data ze systému čárových kódů (volitelně)

 

BHT výkonové spektrum

Nabízíme široký výběr konceptuálních služeb orientovaných na výsledek a všechny aspekty mytí a dezinfekce. Naši specialisté Vám pomohou a provedou analýzu současné situace a připraví konfiguraci optimálního řešení a návrhu dalšího postupu!

 • konzultace orientované na koncového uživatele
 • výpočet kapacity po analýze toku materiálu
 • doporučení rozložení na základě aktuální situace
 • kalkulace investic
 • konzultace v oblasti financí
 • kalkulace nákladů na spotřebu
 • analýza sítě
 • Plánování dispozičního řešení
 • konzultace v oblasti logistiky
 • koordinace řízení projektů a spolupráce s koncovým uživatelem, projekční kanceláří, a projektanty
 • Instalace s podporou BHT techniků
 • zavádění s projektovým manažerem
 • validace zařízení
 • školení obsluhy
 • školení techniků zákazníka
 • servis a údržba prováděná BHT techniky nebo autorizovanými servisními partnery
 • vysoký stupeň dostupnosti a poskytování preventivního servisu prostřednictvím servisních smluv
2015 © enus | medical