MED BASIC

MED BASIC

Co je to MedBasic? Které funkce poskytuje?

MED03

Med.Basic je softwarový program pro archivaci všech relevantních dat reprocesingu BHT mycích a dezinfekčních automatů. Med.Basic se používá k dokumentaci protokolu z MDA na PC. Vytvořené protokoly z MDA jsou zaznamenány prostřednictvím PC a MDA rozhraní (RS232) a uloženy na pevném disku počítače ve formátu elektronického souboru (ve formátu PDF), v návaznosti na syntaxi Přístroj | Rok | Měsíc | Dávky.

Je možné, připojit několik přístrojů a zaznamenávat všechny provozní údaje najednou.

Správa uživatelů je integrována, což umožňuje registraci uživatele a vzdálenou správu. Uživatelé, kteří jsou přihlášeni do CD2006-systému během vytváření dávkového protokolu, jsou uvedeni v protokolu.

Aktuální software (produktové č. 16.673,01) pro dokumentaci zapojení 1 - 4 přístrojů, bude nahrazena tímto.

Co se vyplní v dávkovém protokolu?

1) Zpracování / protokol se všemi relevantními údaji, např rozptylové hodnoty jako Teplota, tlak a dávkování. Je doporučený up-grade software MDA.
2) Protokol údaje: Čas, datum, číslo přístroje, číslo protokolu, název souboru
3) Všichni aktivní uživatelé, kteří jsou přihlášeni v té době.
4) Logfile: zde, budou všechny činnosti připojených zařízení zdokumentovány

Které přístroje mohou být instalovány na Med.Basic?

Všechny přístroje řady INNOVA E (ne CMS) - endoskopie a INNOVA M - Medical, stejně jako se starým (černým) a nové (modrým), B & R řídícím modulem. Poznámka: viz pokyny odlišného set-up nastavení.

Registrace - Přihlášení / odhlášení

Standardní postup by měl vyžadovat, aby všichni uživatelé museli být registrováni a přihlášeni, aby mohli být také zaznamenáni v záhlaví dávkového protokolu a také v souborech protokolu.

Management má individuálně definovat provozní pravidla registrace zaměstnanců.

2015 © enus | medical