Urologie


 

Urologie

Vysoce kvalitní optiky pro cystoskopy, rektoskopy, uretrotomy, ureterorenoskopy a nephroskopy a jejich příslušenství včetně kompatibilních instrumentů vytvářejí dokonalý systém.

Novinka v našem programu jsou pediatrické resektoskopy, cystoskopy a uretrotomy včetně nástrojů. Inovované bipolární resektoskopické systémy a jejich příslušenství. Široké produktové spektrum a jejich společná základna umožňuje a zabezpečuje vzájemnou kompatibilitu jednotlivých systémů.
2015 © enus | medical